« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1397 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a OVO-79686/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1397 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a OVO-79686/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1397
ze dne 7.6.2021
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním
<br> projektu z Operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání určený pro MČ HMP a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 18
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy o 520,30 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 18 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 18.6.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1397 ze dne 7.6.2021
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0015049100059 4116 103133063 0416 246,50 246 474,34
<br> ROZ MHMP 0015049100059 4116 103533063 0416 273,80 273 860,35
<br> 520,30 520 334,69
<br> Účel / Úprava Částka Číslo
<br> Městská část Číslo akce Název akce podíl EU podíl SR rozpočtu podíl EU podíl SR zálohové
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v Kč) (v Kč) (v Kč) platby
<br> Praha 18 0015049000018
<br> EU - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II P 18 <,>
<br> Čakovice (projekt č <.>
<br> CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009573)
<br> 6330 5347 33063 0416 273,8 246,5 520,3 273 860,35 246 474,34 520 334,69 5
<br> 273,8 246,5 520,3 273 860,35 246 474,34 520 334,69
<br> ORJ
<br> EU-MAP II C e l k e m
<br> POL ORJ
<br> III.Úprava rozpočtu běžných/kapitálovýc výdajů ...

Načteno

edesky.cz/d/4705642


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz