« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1392 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na OVO-79685/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1392 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na OVO-79685/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1392
ze dne 7.6.2021
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na krytí výdajů na činnost
<br> poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových
situací v roce 2021
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy o 7.720,80 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 8.6.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1392 ze dne 7.6.2021
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ZDR MHMP 0098106120058 4116 35018 0581 7 720,80 7 720 840,00
<br> 7 720,80 7 720 840,00
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> Úprava Částka
<br> Odbor/Organizace ORG rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> Zdravotnická záchranná služba hl.m <.>
<br> Prahy 0098106000209 3533 5336 35018 0581 7 720,80 7 720 840,00
<br> C e l k e m 7 720,80 7 720 840,00
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnutý transfer ze státního rozpočtu
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> UZ ORJPOL
<br> Financování připravenosti poskytovatele ZZS na řešení
<br> mimořádných událostí a krizových situací
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Název ÚZ
<br> Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a
<br> krizových situací
<br> Odbo...

Načteno

edesky.cz/d/4705641


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz