« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - SEA - Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí Berounky 2022 – 2027", kód MZP291K SE4-79684/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SEA - Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí Berounky 2022 – 2027", kód MZP291K SE4-79684/2021
Informace
<br>
<br> Ve smyslu § 16 odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí,v platném znění,hlavní město Praha jako dotčený územní
<br> samosprávný celek zveřejňuje informaci o závěru zjišťovacího řízení ke
<br> koncepci
<br>
<br> „Plán dílčího povodí Berounky 2022 – 2027“
<br>
Do oznámení koncepce,jejího návrhu a závěru ZŘ lze nahlédnout v
<br> Informačním systému SEA na internetových stránkách https://mzp.cz/sea
<br> pod kódem koncepce MZP291K <.>
<br>
<br> Na základě oznámení a obdržených vyjádření provedlo MŽP zjišťovací
<br> řízení se závěrem,že koncepce bude předmětem procesu posuzování vlivů
<br> na životní prostředí <.>
<br>
<br>
V Praze dne 8.6.2021
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> náměstek primátora hl.m.Prahy pro oblast životního prostředí,infrastruktury <,>
<br> technické vybavenosti a bezpečnosti

Načteno

edesky.cz/d/4705640


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz