« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Chilská - most X696, prodloužení termínu PKD-79677/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chilská - most X696, prodloužení termínu PKD-79677/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/3 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> +NINQYQH6FRM9+!
MHMPXPG5EQL8
<br>
<br>
<br>
<br> PROZNAK Praha,s.r.o <.>
Pikovická 244/17
147 00 Praha 4
IČ: 27166392
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXX XXXXX,Ing <.>
<br> Č.j.: 236004397
<br> MHMP-781806/2021/O4/Ku Počet listů/příloh: 2/3
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 768153/2021PKD 8.6.2021
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad
dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na
pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne
24.03.2021 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství
Policie hl.m.Prahy <.>
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních
komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br>
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení,zařízení na místní komunikaci I <.>
třídy Chilská ve správním obvodu Praha 11 k.ú.Chodov,z důvodu provádění stavebních
prací – rekonstrukce říms,záchytný systém a oprava povrchu komunikace na mostu X696
na této komunikaci (přemostění dálnice D1).V předmětném úseku v rámci etapizace
uzavření levého/pravého jízdního pruhu a přilehlého chodníku <.>
<br> 1.etapa rekonstrukce,termín: 14.06.2021 - 21.06.2021,v roz...

Načteno

edesky.cz/d/4705634

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz