« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronájem části pozemku parc.č. 400/1, k. ú. Malešice HOM-79644/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem části pozemku parc.č. 400/1, k. ú. Malešice HOM-79644/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> část pozemku parc.č.400/1 v kat.území Malešice o výměře 192 m2,tato část je pronajímána
více nájemcům za účelem užívání pozemku jako manipulační plochy k jednotlivým garážím ve
vlastnictví nájemců nacházejících se na tomto pozemku.Výše nájemného za část tohoto
pozemku je stanovena tak,že celková výše nájemného ve výši 134,-Kč/m2/rok je rozdělena mezi
všechny vlastníky garáží stejným dílem tj.134 x celková výměra pronajímané části pozemku :
počtem garáží <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-79644/2021
Zveřejněno od: 09.06.2021 do: 24.06.2021
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4705630


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz