« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronájem parkovacích míst:parc. č. 4400/380 v obci Praha, k.ú. Modřany TSK-79663/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem parkovacích míst:parc. č. 4400/380 v obci Praha, k.ú. Modřany TSK-79663/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,íČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> Pronájem parkovacích míst
<br> Pronájem
<br> 1/21/4563/485 142 1AM 5661 neurčitá Botevova parkovacího místa 4400/380 Modřany Pronájem
<br> 1/21/4563/486 144 2AK 1314 neurčitá Botevova parkovacího místa 4400/380 Modřanv Pronájem
<br> 1/21/4563/487 104 BAM 4950 neurčitá Botevova parkovacího místa 4400/380 Modřany
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX Oddělení dopravy v klidu telefon: XXX XXX XXX
<br> <.>,_:1
<br> První den zveřejnění: 09.06.2021 tfii-CH.EIPRĚYQŠSŽENIKAU
<br> Poslední den zveřejnění: 24.06.2021 jŘásnovka'ry'I'O/B.110'00' PRAHAi 9
<br> Mat_21_3345__013 _17

Načteno

edesky.cz/d/4705629


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz