« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1398 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v OVO-79692/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1398 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v OVO-79692/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1398
ze dne 7.6.2021
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer ze
státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s financováním projektu z
<br> Národního programu Životní prostředí - XXX určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 3
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy o 250,00 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 ve výši 250.000,00 Kč dle
přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 23.6.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1398 ze dne 7.6.2021
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0091628220059 4113 90002 0216 250,00 250 000,00
<br> 250,00 250 000,00
<br> Úprava Částka
<br> Městská část Číslo akce Účel / rozpočtu
<br> Název akce ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> Praha 3 0091628000003
Doplnění původních druhů do stromového patra
<br> parku Vrch sv.Kříže,P3
6330 5347 90002 0216 250,00 250 000,00
<br> C e l k e m 250,00 250 000,00
<br> Odbor ORG
<br> C e l k e m
<br> III.Úprava rozpočtu běžných/kapitálových výdajů - XXX.XXXX/XXXX - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)
<br> POL ORJ
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnutý transfer ze státního rozpočtu
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> Název ÚZ
POL ORJ
<br> Národní...

Načteno

edesky.cz/d/4705618

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz