« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích III/37427 a III/37430 - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uzavření_železničního_přejezdu_v_TÚ_Rájec_Jestřebí_Skalice_nad_Svitavo_.pdf
3
<br> 5
<br> 0
<br> m
<br> 5
<br> 0
<br> 0
<br> m
<br> 4
<br> 0
<br> 0
<br> m
<br> 3
<br> 5
<br> 0
<br> m
<br> 2
5
0
m
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> m
<br> 3
<br> 5
<br> 0
<br> m
<br> 2
5
0
m
<br> 400m
<br> 500m
<br> 5
<br> 0
<br> 0
<br> m
<br> 1
<br> 0
<br> 0
<br> m
<br> 1
0
0
m
<br> 2
<br> 3
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 2
<br> 8
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 2
<br> 6
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 2
<br> 3
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> Doubravice nad
<br> Svitavou
<br> Doubravice nad
<br> Svitavou
<br> 5
0
0
m
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> 5/2021
<br> A3
<br> -
<br> 1
RDS
<br> Lhota Rapotina a Doubravice nad Svitavou
<br> F cs
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 131/2021
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
2021-06-09T11:39:19+0000
Not specified
XXXXXXXX XXXXX Mgr <.>,Vedoucí odboru DOP
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Not specified
XXXXXXXX XXXXX Mgr <.>,Vedoucí odboru DOP
2021-DMBO11364-OOP PÚP - III37427 a III37430 - výměna přejezdové konstrukce P 6807 a P6808 - GEFAB, SEŽEV-REKO.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 11 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 11 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou
<br> dle rozdělovníku
<br>
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 11332/2021 DOP
DMBO 11364/2021/DOP
Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiri.sumbera@boskovice.cz
09.06.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě Policie ČR <,>
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní inspektorát Blansko <,>
Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy dle § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1,písm <.>
c) a odst.5,zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích III/37427 a III/37430
<br> takto:
Na silnicích III/37427 (Lhota Rapotina – Obora) a III/37430 (Jabloňany – Obora – Klemov) – bude
realizovaná přechodná úprava provozu (dál jen „PÚP“) podle projektové dokumentace s názvem
„UZAVŘENÍ ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ V TÚ RÁJEC-JESTŘEBÍ – SKALICE NAD SVITAVOU,P6807 A P6808
LHOTA RAPOTINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU“,vypracované společností GEFAB CS,spol.s r.o.<,>
Šv...

Načteno

edesky.cz/d/4705581

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz