« Najít podobné dokumenty

Praha 13 - OOP přechodná úprava- ul. Na Cikánce, K Zadní kopanině - Závody do vrchu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 13.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-08278.pdf
________________________________________________________________________________________________________________________
<br> Sídlo: Václava Balého 23/3,153 00 Praha-Radotín E-mail: lenka.moravcova@praha16.eu
IČ: 00241598 El.podatelna: elpodatelna@praha16.eu
Web: www.praha16.eu Telefon: 234 128 292
Bankovní spojení: 19-2000861379/0800 Fax: 234 128 999
Datová schránka: ntsbt5z
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY,DOPRAVY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ DOPRAVY
<br>
<br>
<br> ÚAMK - SDRUŽENÍ ČESKÉHO
<br> AUTOSPORTU <,>
<br> Vrážská 1498 <,>
<br> 153 00 Praha-Radotín
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne Sp.zn.: 08278/2021/OVDŽP/Ml Vyřizuje Praha
11.05.2021 Č.j.: 09673/2021/OD XXXXX XXXXXXXXX XX.XX.XXXX
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Úřad městské části Praha 16,Odbor výstavby,dopravy a životního prostředí,jako příslušný správní úřad podle
ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) a vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy <,>
kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.§ 171 a ust.§ 173 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě posouzení žádosti
o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Cikánce a K Zadní kopanině podané dne
11.05.2021,a po předložení písemného vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,Krajského ředitelství Policie
hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie,oddělení dopravního inženýrství
<br>
v y d á v á
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 78 zákona č.361/2000 Sb.(zákon o silničním provozu) a vyhlášky č <.>
294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br>
opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Cikánce,K Zadní Kopanině
<br> a K Cementárně
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení B 1 ...

Načteno

edesky.cz/d/4705518

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 13      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz