Praha 13

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha13.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13
158 00 Praha 5

Datová schránka: zv6bsur
E-mail: epodatelna@p13.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2019 Administrativní budova Šafránkova
20. 03. 2019 OOP - přechodná úprava provozu v ul. K Brance
20. 03. 2019 Rozpočtové změny za měsíc březen 2019 - II. část
19. 03. 2019 Oznámení o návrhu OOP - stanovení pro KÚK 2019
18. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 9.4.19 - ul. J. Foglara, Rotavská
18. 03. 2019 Oznámení o výběrovém řízení-odbor majetkový,bytový a investiční-odborný pracovník
18. 03. 2019 Nabídka pronájmu bytu č. 373 za měsíční smluvní nájemné a přistoupení k dluhu
15. 03. 2019 Výzva k nápravě-kontejner na textil ul.Ovčí hájek
15. 03. 2019 Výběrové řízení - paliativní medicína
15. 03. 2019 Volby do EP - minimální počet členů komisí, počet prostor pro úpravu hlasovacích lístků
14. 03. 2019 OOP ul. Přecechtělova - zateplení čp.2229-2233
14. 03. 2019 OOP - přechod. úprava provozu ul. Ovčí Hájek, jeřáb
14. 03. 2019 OOP - Stanovení - ul. Bellušova, Josef Štrobl
14. 03. 2019 prodej poz.parc.č.2342/798 a 2342/687 k.ú.Stodůlky
13. 03. 2019 Oznámení o návrhu OOP - stanovení pro KÚK 2019
13. 03. 2019 Oznámení o návrhu OOP - stanovení pro KÚK 2019
13. 03. 2019 Oznámení o návrhu OOP - stanovení pro KÚK 2019
13. 03. 2019 Oznámení o návrhu OOP - stanovení pro KÚK 2019
13. 03. 2019 Oznámení o návrhu OOP - stanovení pro KÚK 2019
13. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 21.3. a 22.3.19ul. Amforová
13. 03. 2019 Volný prostor sloužící podnikání Lýskova 1593, P5
13. 03. 2019 pronájem části poz.parc.č. 2131/187, 188, 543 a 128 k.ú. Stodůlky
12. 03. 2019 "RVDSL1724_A_S_SMNJ305-SMNJ1HR_OK
08. 03. 2019 Administrativní budova LEVEL
07. 03. 2019 Dražební vyhláška 134 EX 00124/18-176 dne 8.4.2019
07. 03. 2019 Rozpočtové změny za měsíc březen 2019
07. 03. 2019 Nové vedení kNN (Zavalianis)- ELPO
07. 03. 2019 Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 13 v oblasti soc. a návazných služeb a rod. politiky pro r. 2019
07. 03. 2019 EIA - D0 515 zkapacitnění - Závěr zjišť.řízení
07. 03. 2019 Výpůjčka části pozemku parc.č.2315/21 k.ú.Stodůlky
06. 03. 2019 Oznámení o výběrovém řízení-odbor stavební-odborný/á pracovník/ce (odd. územního rozhodování)
06. 03. 2019 Oznámení o výběrovém řízení-odbor občansko-správní-přestupkář/ka
06. 03. 2019 Oznámení o výběrovém řízení-odbor sociální péče-veřejný opatrovník
05. 03. 2019 Dražební vyhláška 120 EX 11922/16-196 dne 9.5.2019
05. 03. 2019 Oznámení o zahájení SŘ - vrak vozidla Ford Mondeo, bez RZ (RZ 5A2 0813) ul. Kovářova
05. 03. 2019 Oznámení o zahájení SŘ o odstranění vraku Škoda Octavia, RZ 1ST 2784 ul. Ke Klubovně
04. 03. 2019 OOP - stavební zábor (kontejner) ul. Na Vlku
04. 03. 2019 Dražební vyhlášky 120 EX 31933/15-96, 120 EX 31933/15-97 dne 2.5.2019
04. 03. 2019 Výběrové řízení - klinícká osteologie
01. 03. 2019 Pronájem ZŠ Janského 2189
01. 03. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2020 - 2024
01. 03. 2019 Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2019
28. 02. 2019 OOP - přechodná úprava provozu v ul. Bellušova
28. 02. 2019 pronájem části poz.parc.č. 2214/1 k.ú. Stodůlky
28. 02. 2019 Oznámení o výběrovém řízení-odbor stavební-odborný/á pracovník/ce (odd. výstavby)
28. 02. 2019 pronájem části komunikace na poz.parc.č. 2173/5 k.ú.Stodůlky
27. 02. 2019 Oznámení o zahájení SŘ o odstranění vraku Škoda Felicia bez RZ (3S1 8367), ul. Nušlova
27. 02. 2019 pronájem části poz.parc.č.162/72 k.ú. Stodůlky
27. 02. 2019 "Rodinný dům INTEGRA PLUS-Z"
27. 02. 2019 OOP - přechodná úprava provozu - uzavírka lávky nad ul. Bucharova

XML