« Najít podobné dokumenty

Praha 3 - veřejná vyhláška - stanovení změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 3.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sken21061009070.pdf
Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 11.06.2021 Sejmout: 29.06.2021
<br>
<br> Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 11.06.2021 Sejmout: 29.06.2021
0503_21_verejna_vyhlaska_malesicka_vyznaceni_zps.pdf
Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 11.06.2021 Sejmout: 29.06.2021
<br> Městská část Praha 3
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Oddělení silničního úřadu
<br> Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz,www.praha3.cz
<br> Úřad městské části IČ: 00063517
<br> Odbor dopravy Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.<,>
<br> Oddělení silničního úřadu Číslo účtu: 27-2000781379/0800
<br> Seifertova 559/51,130 00 Praha 3 Datová schránka: eqkbt8g
<br> +420 222 116 111
<br> V Praze dne: 09.06.2021
<br> Spis.značka: S ÚMČ P3 134199/2021 Vyřizuje: Bc.XXXX XXXXXXX
<br> Značka: OD/XXXX/XX/Lo Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: lochman.erik@praha3.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
<br> pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
<br> Městská část Praha 3,Úřad městské části Praha 3,Odbor dopravy příslušný podle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle obecně závazné vyhlášky
č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění pozdějších
předpisů zahájil dne 30.03.2021,na základě žádosti Městské části Praha 3 (odsouhlasené Odborem
dopravy MHMP) na úpravu Projektu organizace dopravy v klidu pro část území Městské části Praha 3 <,>
zpracovaného subjektem M.O.Z.Consult s.r.o <.>,se sídlem Radimova 2342/36,Břevnov,169 00 Praha 6 <,>
IČ: 266 86 503,řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.§ 173 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst.1
písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon
o silničním provozu,ve znění pozdějších předpisů,předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> spočívající ve z...

Načteno

edesky.cz/d/4705513

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 3      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz