« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Zahájení zjišťovacího řízení - oznámení koncepce - Plán udržitelné mobility Liberec-Jablonec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[409.62 kB]oznameni_Plan-udrzitelne-mobility-Liberec-Jablonec.pdf
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 111 • fax: + 420 485 226 444
<br> e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508 •
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
Ve smyslu ustanovení § 16 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
<br>
<br> z v e ř e j ň u j e
<br>
Krajský úřad Libereckého kraje,jako příslušný orgán dle § 22 zákona,oznámení koncepce
<br>
<br>
<br> „Plán udržitelné městské
<br> mobility
<br> Liberec – Jablonec nad Nisou“
<br>
<br>
Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému SEA na internetových stránkách www.cenia.cz <,>
<br> SEA,kód koncepce LBK008K (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK008K) <.>
<br>
<br> Do oznámení je možno nahlédnout také na Krajském úřadu Libereckého kraje,odboru životního
<br> prostředí a zemědělství,č.dv.1221 v úřední dny (pondělí a středa) nebo v jiné dny po předchozí
<br> telefonické dohodě (485 226 498,Mgr.Nevečeřal) <.>
<br>
Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce Krajskému úřadu Libereckého
<br> kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,sídlem U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2,a to do
<br> 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Libereckého kraje.Dnem
<br> zveřejnění na úřední desce Libereckého kraje je 9.červen 2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXX
<br> vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC
<br>
<br>
<br> 2021-06-09T09:03:48+0000
Ing.XXXX XXXX
[470.72 kB]42690_zahajeni-ZjR_Plan-udrzitelne-mobility-Liberec-Jablonec.pdf
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 444
<br> e-mail: petr.cech@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČO: 70891508 • DIČ: CZ70891508
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
<br> Adresátům dle rozdělovníku
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC
KULK 42690/2021
<br> OŽPZ 443/2021
<br> Mgr.Nevečeřal/498
<br> marek.neveceral@kraj-lbc.cz
<br> 8.června 2021
<br>
<br>
<br> Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán
<br> udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou <.>
<br>
<br> Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 10c odst.2 zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasíláme
<br> informaci o oznámení koncepce „Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou“
<br> (dále jen „oznámení koncepce“) zpracovaném podle přílohy č.7 zákona.Tato koncepce bude
<br> podrobena zjišťovacímu řízení podle ustanovení § 10d zákona <.>
<br>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst.2 zákona
<br> o neprodlené zveřejnění informace o oznámení koncepce na úředních deskách.Součástí
<br> oznámení musí být informace o XXX kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet
<br> s upozorněním,že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce Krajskému
<br> úřadu Libereckého kraje,odboru životního prostředí a zemědělství.Lhůta pro vyjádření
<br> je 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Libereckého
kraje (dnem zveřejnění je 9.červen 2021) <.>
<br>
<br> Zároveň žádáme,v souladu s ustanovením § 16 odst.2 zákona,o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení
<br> informace na úřední desce.Toto vyrozumění zasílejte elek...

Načteno

edesky.cz/d/4705488

Meta

EIA   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz