« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci „Operační program Jan Amos Komenský 2021 - 2027" č. 451/2021 vyvěšeno dne: 09.06.2021 Datum sejmutí: 25.06.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci „Operační program Jan Amos Komenský 2021 - 2027"
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany přírody,ZPF,SEA a CITES
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
Koncepce „Operační program XXX XXXX XXXXXXXX XXXX - XXXX“
– zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci podle § 10d
zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Krajský úřad - Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví obdržel dne 8.června 2021 závěr
zjišťovacího řízení ke koncepci „Operační program XXX XXXX XXXXXXXX XXXX - XXXX“.Tento závěr zjišťovacího
řízení podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
vydalo na základě oznámení koncepce,písemných vyjádření dotčených správních úřadů,dotčených územních
samosprávných celků,veřejnosti a kritérií uvedených v příloze č.8 k tomuto zákonu Ministerstvo životního
prostředí,odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC,Vršovická 65,100 10 Praha 10 - Vršovice,které
je u této koncepce příslušným úřadem k posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu § 21 písm.d) citovaného
zákona <.>
<br> Krajský úřad - Jihočeský kraj zveřejňuje podle § 16 odst.1 písm.b) zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí,informaci Ministerstva životního prostředí o závěru zjišťovacího řízení k oznámení koncepce
„Operační program XXX XXXX XXXXXXXX XXXX - XXXX“ podle § XXd cit.zákona <.>
<br> Oznamujeme,že do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout,činit si výpisy či kopie v pracovních dnech: po,st
8-16.30 hod.; út,čt,pá 8-14 hod.po telefonické dohodě - Ing.Novotná,386 720 772,odbor životního prostředí <,>
zemědělství a lesnictví...

Načteno

edesky.cz/d/4705463


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz