« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1423 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a sport a v kap. 09 - Vnitřní správa OVO-79724/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1423 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a sport a v kap. 09 - Vnitřní správa OVO-79724/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1423
ze dne 7.6.2021
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2021 v kap.04 - Školství,mládež a sport
a v kap.09 - Vnitřní správa
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 15.6.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: radní PhDr.Mgr.Vít Šimral,Ph.D.et Ph.D <.>
Tisk: R-40358
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1423 ze dne 7.6.2021
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> Úprava
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> SML MHMP 0096116000000 3299 - 0461 -2 000,00
<br> PER MHMP 0092400000000 6171 0924 2 000,00
<br> 0,00C e l k e m
<br> Příprava nových projektů
<br> PER- 09 - dohody mimo pracovní poměr
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> UZČíslo akceOdbor/Organizace ODPA
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> ORJÚčel /
<br> Název akce
<br>
<br> DŮVODOVÁ ZPRÁVA
<br> Radě HMP je předkládán návrh na úpravu rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2021 v kap.04 - Školství,mládež
a sport a v kap.09 – Vnitřní správa <.>
<br> V rámci běžných výdajů odboru školství,mládeže a sportu MHMP je prováděn transfer finančních
<br> prostředků ve výši 2 000 tis.Kč mezi ORG 0096116000000 – Příprava nových projektů v kap.04 a ORG
<br> 0092400000000 – PER - 09 - běžné výdaje v kap.09 – Vnitřní správa,které budou sloužit ke krytí
<br> nákladů spojených s dohodami mimo pracovní poměr na přípravu,realizaci a vypořádání projektů
<br> z o...

Načteno

edesky.cz/d/4704689

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz