« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Záměr obce pronajmout místnost - prostor k podnikání v MČ Brno-Kohoutovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce pronajmout místnost - prostor k podnikání v MČ Brno-Kohoutovice
ÚŔAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA,BRNO-KOHOUTOVICE,ODBOR SPRÁVY MAJETKU
BAŠNÉHO 36,623 00 BRNO
<br>
<br> č.j.MCBKOH/04077/2021/OSM/Gru
<br>
<br> Záměr obce pronajmout místnost/prostor k podnikání v MČ Brno-Kohoutovice
<br> Statutární město Brno,se sídlem Dominikánské nám.1,602 00 Brno,zastoupené MČ Brno-
<br> Kohoutovice,se sídlem Bašného 36,623 00 Brno,zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,z á m ě r pronajmout místnost/prostor
<br> k podnikání o celkové rozloze 32 m2 v suterénu budovy Axmanova 525/1,která je součástí pozemku
<br> par.č.1681,nacházejícího se v katastrálním území Kohoutovice,který je zapsán na listu vlastnictví
<br> č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno-město <.>
<br>
<br> Popis prostoru: 2 místnosti; podružný elektroměr a vodoměry,zásuvky,světla,sklepní okna;
<br> • první místnost/prostor : radiátor ú.t.a umyvadlo
<br> • druhá místnost/prostor: WC,umyvadlo a sprchový kout
<br>
Nájem bude sjednán na dobu neurčitou při výši nájemného minimálně:
<br> • 60 Kč/měs./m2 pro soukromé účely
<br> • 80 Kč/měs./m2 pro podnikatelské účely
<br>
K nájemnému budou připočítány zálohy za teplo 300 Kč/měs <.>,společnou el.energii 30 Kč/měs <.>,úklid
<br> společných prostor 100 Kč/měs <.>,TUV 60 Kč/měs.a SV 100 Kč/měs <.>
<br>
<br> Zájemci o pronájem mohou podat své nabídky,které musejí být doručeny na podatelnu úřadu
<br> ÚMČMB Brno-Kohoutovice,Bašného 36,Brno,v zalepené obálce s vyznačením „záměr obce
<br> Axmanova 1- neotvírat“ do 10 hodin dne 25.06.2021 <.>
<br>
<br> Tento záměr byl schválen RMČ Brno-Kohoutovice na její 68.schůzi dne 09.06.2021 <.>
<br>
<br> V Brně dne 10.06.2021
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX,v.r <.>
<br> vedoucí Odboru správy majetku
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.06.2021
<br>
<br> Bude sejmuto z úřední desky dne: 28.06.2021
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne: ………….<.>

Načteno

edesky.cz/d/4704537

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz