« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Svolání Zastupitelstva Městské části Brno-Bohunice k XV.zasedání ve středu 23.06.2021 v 18.00 hodin v sále polyfunkčního objektu Bohunka na ulici pod Nemocnicí 25

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 3204 21 Svolani Zastupitelstva na dne 23 06 2021
Svolávám
Zastupitelstvo městské části Brno-Bohunice k XV.zasedání
<br> ve středu dne 23.06.2021 v 18:00 hodin
v sále polyfunkčního objektu BOHUNKA na ulici Pod Nemocnicí 25
<br> ÚMČ Brno-Bohunice
Doručeno: 10.06.2021
BBOH/03207/21
<br> přílohy:
Program zasedání:
<br> listy: 1 druh:
<br> I.Organizační body
<br> a) Určení zapisovatele,sčitatele a ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu XV.zasedání ZMČ Brno-Bohunice
<br> bc08es7d2b852d
<br> II.Body programu
1) Stanovisko k návrhu Územního plánu města Brna k opakovanému veřejnému
<br> projednání
2) Roční závěrečný účet MČ Brno-Bohunice - Výsledek finančního vypořádání
<br> s městem Brnem za rok 2020
3) Schválení účetní závěrky MČ Brno-Bohunice k 31.12.2020
4) Zpráva o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01.- 05.2021
5) Návrh rozpočtového opatření č.2/ZMČ
6) Návrh dodatku č.4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola
<br> a mateřská škola Brno,Vedlejší 10
7) Stanovisko k úpravě návrhu na změnu katastrální hranice podle § 29 zákona
<br> č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
8) Stanovisko k návrhu na pojmenování vzniklé ulice mezi ulicemi Na Pískové cestě
<br> a Uzbecká,a to ulice Vohnoutova,jako prodloužení stávající ulice Vohnoutova
9) Zřízení Redakční rady zpravodaje Naše Bohunice Zastupitelstvem MČ
10) Různé
<br> Zasedání ZMČ je přístupné veřejnosti <.>
Zjednání Zastupitelstva MČ bude pořizován audiovizuální záznam <.>
<br> V Brně dne 09.06.2021
<br> Ing.XXXXXXX XXXX,v.r <.>
starosta MČ Brno-Bohunice

Načteno

edesky.cz/d/4704533

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz