« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 16 ze dne 31.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva_20210531 (75.5 kB)
Zápis č.16
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany,které se konalo dne 31.5.2021 v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 08:00 hod.do 9:30 hod <.>
<br> Přítomno 7 členů zastupitelstva: XXX XXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,Jan Gráf,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX
<br> Omluveni: Ing.XXXXX XXXX
<br> Tajemník: XXXX XXXXXX
<br> Zapisovatelka: Mgr.XXX XXXXXXX
<br> Kontrola úkolů
<br> Program zasedání zastupitelstva
<br> 1.Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
2.Závěrečný účet obce Horoušany za rok 2020
3.Účetní závěrka obce Horoušany za rok 2020
4.Výsledek veřejnosprávní kontroly MŠ Horoušany za I.pololetí roku 2021
5.Závěrečný účet Svazku obcí Úvalsko za rok 2020
6.Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech za rok 2020
7.Smlouva o spolupráci při zabezpečení povinné školní docházky a o vytvoření společného školského obvodu spádové školy s Městysem Nehvizdy,veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Dobrovolnému svazku obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech a úprava stanov svazku
8.1.a 2.rozpočtové opatření obce na rok 2021
9.Dodatek ke smlouvě o dílo č.S042400005 se společností FCC Česká republika,s.r.o <.>,IČO: 45809712 – navýšení svozu papíru
10.Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.7.2019 „Horoušany – rozšíření a intenzifikace ČOV“ se Společností Horoušany – ENVI-PUR a T4 Building
11.Instalace zábradlí kolem membránových komor ČOV – nabídka společnosti ENVI-PUR,s.r.o <.>,IČO: 25166077
12.Darovací smlouva na herní prvky se společností Společnost T.A.Q.s.r.o <.>,IČO: 28868781
13.Bezúplatné převody pozemků mezi obcí Horoušany a Středočeským krajem
14.Oprava nabourané autobusové zastávky v Horoušánkách – nabídka Jiřího Hovorky,IČO: 45113831
15.Zametač k multifunkčnímu stroji pro údržbu obce – nabídka ITTEC,s.r.o <.>,IČO: 64574296
16.Truhlářské a další práce na dětském hřišti u rybníka v Horoušanech
17.Návrh na změnu územního plánu – žádost V.H <.>,bytem ...

Načteno

edesky.cz/d/4703003

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz