« Najít podobné dokumenty

Obec Dolce - Informace o konání 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce - středa 16.06.2021 od 19:00 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání 14. veřejného zasedání_16.6.2021 
OBECNÍ ÚŘAD DOLCE
<br>
adresa: Obecní úřad Dolce,Dolce 100,334 01 Přeštice
IČO: 00574163,tel.: 377986695,e-mail: info@obec-dolce.cz,ID datové schránky: 3u2btwq
<br>
<br>
<br> I N F O R M A C E
<br>
o konání 14.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce
<br> Obecní úřad Dolce v souladu s ustanovením § 93,odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce
<br> Dolce,svolaného starostou obce p.Miroslavem Mrázem <.>
<br>
<br>
<br> Místo konání: Obec Dolce – zasedací místnost obecního úřadu,Dolce čp.100
<br>
Termín konání: středa 16.června 2021 od 19:00 hodin
<br>
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích)
<br> 3) Schválení programu zasedání zastupitelstva
<br> 4) Zpráva starosty obce
<br> 5) Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2020
6) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
7) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020
<br> 8) Informace o rozpočtovém opatření č.1/2021
<br> 9) Informace o stavu finančních prostředků k 31.05.2021
<br> 10) Finanční příspěvky pro spolky a sdružení na rok 2021
<br> 11) Schválení individuální dotace z rozpočtu obce na finanční spoluúčast společného
<br> projektu „Pořízení odpočinkového mobiliáře pro obce Mikroregionu Přešticko“
<br> 12) Diskuse
<br> 13) Rekapitulace usnesení
14) Závěr
<br>
<br>
V Dolcích dne 08.června 2021
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXXXXX XXXX,v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 08.06.2021
<br>
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 16.06.2021

Načteno

edesky.cz/d/4702623

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz