« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů-zveřejnění dokumentace k záměru “D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2”

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-06-09 - OV inf Dokumentace dle P4.
D52 BRNO,JIŽNÍ TANGENTA,VČETNĚ ZKAPACITNĚNÍ D2 Dokumentace dle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu dle Přílohy č.4 Vypracoval: Ing.XXXXXX XXXXX držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § XX zákona č.100/2001 Sb <.>,v platném znění; č.j.MZP/2018/710/1715 ze dne 6.6.2018 Ostrava,duben 2021 180221,D52 BRNO,JIŽNÍ TANGENTA,VČETNĚ ZKAPACITNĚNÍ D2 Dokumentace záměru v rozsahu dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.Strana 2 / 368 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s <.>,Masarykovo náměstí 5/5,702 00 Ostrava 180221,D52 BRNO,JIŽNÍ TANGENTA,VČETNĚ ZKAPACITNĚNÍ D2 Dokumentace záměru v rozsahu dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.Strana 3 / 368 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s <.>,Masarykovo náměstí 5/5,702 00 Ostrava OB S AH Strana O B S A H.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 S E Z N A M P Ř Í L O H.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 S E Z N A M P O U Ž I T Ý C H Z K R A T E K.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6 ÚVOD,ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ POŽADAVKŮ DLE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ A OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8 ČÁST A.ÚDAJE O OZNAMOVATELI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
2021-06-09 - OV inf Dokumentace
Odbor výkonu státní správy VII
<br> Mezírka 1
<br> 602 00 Brno
<br>
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br> 1/2
<br> Brno dne 31.května 2021
<br> Č.j.: MZP/2021/560/937
<br> Sp.zn.: ZN/MZP/2020/560/137
<br> Vyřizuje: RNDr.XXXXXXXX XXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: Miroslav.Rokos@mzp.cz
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů – zveřejnění dokumentace k záměru „D52 Brno,Jižní tangenta včetně
<br> zkapacitnění D2“
<br> Ministerstvo životního prostředí,jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm.c) zákona č <.>
<br> 100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon“),Vám zasílá dle ustanovení § 8 odst.2 zákona dokumentaci záměru „D52 Brno,Jižní
<br> tangenta včetně zkapacitnění D2“,zpracovanou podle přílohy č.4 k zákonu <.>
<br> V tištěné podobě je dokumentace zasílána pouze dotčeným územním samosprávným
<br> celkům (kompletně Jihomoravskému kraji,ostatní s přílohami v elektronické podobě na CD) <.>
<br> Dotčeným orgánům je zasílán pouze text dokumentace datovou schránkou,přílohy jsou k dispozici
<br> v Informačním systému EIA (viz níže) <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst.2 zákona o
<br> zveřejnění informace o dokumentaci a o XXX,kdy a kde je možné do ní nahlížet,na úřední
<br> desce.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Zároveň žádáme dotčené územní samosprávné
<br> celky o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce <.>
<br> Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány ve smyslu § 8 odst.3
<br> zákona o zaslání písemného vyjádření k dokumentaci nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění
<br> informace o dokumentaci.K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží <....

Načteno

edesky.cz/d/4701692

Meta

Volby   Rozpočet   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz