« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Rozpočet obce Neratov na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Neratov na rok 2020
Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Text Rozpočet pro rok 2020
<br> 0000 Příjmy z daní a poplatků 2 732 800,00 Kč
<br> 0000 1340 Poplatek za likvidaci KO 79 000,00 Kč
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 2 500,00 Kč
<br> 0000 1344 poplatek ze vstupného 8 000,00 Kč
<br> 0000 4112 Neinv.př.tranfery ze SR 68 100,00 Kč
<br> 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 150 000,00 Kč
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 12 000,00 Kč
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5 209 000,00 Kč
<br> 3723 sběr a svoz ost.odpadů - Kč
<br> 3725 Využívání a zneškodňování KO 50 000,00 Kč
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 500,00 Kč
<br> CELKEM PŘÍJMY 8 311 900,00 Kč
<br> ROZPOČET OBCE NERATOV NA ROK 2020
<br> Stránka 1 z 2
<br>
<br> Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka Text Rozpočet pro rok 2020
<br> 1031 Pěstební činnost 20 000,00 Kč
<br> 2212 Silnice 1 720 000,00 Kč
<br> 2310 Pitná voda 1 820 000,00 Kč
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 750 000,00 Kč
<br> 3314 Činnosti knihovnické 18 000,00 Kč
<br> 3341 Rozhlas a televize 6 000,00 Kč
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury 70 000,00 Kč
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 000,00 Kč
<br> 3631 Veřejné osvětlení 51 000,00 Kč
<br> 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 1 000,00 Kč
<br> 3635 Územní plánování - Kč
<br> 3639 Komunální sl.a územní rozvoj 1 940 000,00 Kč
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 5 000,00 Kč
<br> 3722 Sběr a svoz kom.odpadu 250 000,00 Kč
<br> 3723 Sběr a svoz ost.odpadů 124 000,00 Kč
<br> 3745 Péče o vzhed obcí a veř.zeleň 360 000,00 Kč
<br> 4329 Ost.sociální péče a pomoc dětem 10 000,00 Kč
<br> 5274 5169 Krizové události 100 000,00 Kč
<br> 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 25 000,00 Kč
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 878 000,00 Kč
<br> 6171 Činnost místní správy 490 500,00 Kč
<br> 6310 Obecní příjmy a výdaje z fin.operací 9 000,00 Kč
<br> 6399 5365 platby daní a popl.st.rozpočtu 5 000,00 Kč
<br> 6402 Fin.vypořádání min.let 34 000,00 Kč
<br> Rozpočtové výdaje celkem 8 6...

Načteno

edesky.cz/d/4685369

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz