« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obec Přestavlky
<br> Obecní úřad Přestavlky
<br>
<br>
I N F O R M A C E
<br> o konání 13.zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky
<br> Obecní úřad Přestavlky v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání Zastupitelstva obce Přestavlky <.>
<br> Místo konání: Obec Přestavlky – zasedací místnost obecního úřadu,Přestavlky 109 <.>
<br> Doba konání: čtvrtek 10.6.2021 v 17.00 hodin <.>
<br> Program:
<br> 1) Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
<br> 2) Schválení programu <.>
<br> 3) Schválení smlouvy a přijetí dotace z dotačního programu Olomouckého kraje <.>
Program na podporu JSDH 2021 – na nákup věcného vybavení <.>
<br> 4) Závěrečný účet obce Přestavlky za rok 2020 <.>
<br> 5) Schválení účetní závěrky obce Přestavlky za rok 2020 <.>
<br> 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přestavlky za rok 2020 <.>
<br> 7) Žádost o poskytnutí dotace Myslivecký spolek Stará Ves <.>
<br> 8) Rozpočtové opatření č.1,2,3,4/2021 <.>
<br> 9) Zpráva o provedení kontroly finančního výboru <.>
<br> 10) Diskuse,různé <.>
<br>
<br> V Přestavlkách dne: 2.6.2021
<br>
<br> XXX XXXXXXXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno dne: X.6.2021
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/4685265

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz