« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pozemek parc.č. 430 k.ú. Čimice HOM-78944/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozemek parc.č. 430 k.ú. Čimice HOM-78944/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Prodat
<br> formou výběrového řízení pozemek parc.č.430 o výměře 972 m2,k.ú.Čimice,druh pozemku
ostatní plocha,jiná plocha,obec Praha.Podmínky výběrového řízení a další informace naleznete
elektronicky na realitním portále : www.realitniportalpraha.cz <.>
Nabídky je nutné doručit osobně,v řádně zalepené obálce s označením "HOM MHMP - Výběrové
řízení - Pozemek parc.č.430 k.ú.Čimice" a "NEOTVÍRAT" nejpozději do 28.6.2021 na podací
místo,kterým je podatelna MHMP,Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 a to do 18.00 hodin <.>
Podatelna MHMP na adrese Mariánské nám.2/2,Praha 1,je z důvodu opatření COVID
uzavřena.Nabídky na jiné podací místo nebudou hodnoceny <.>
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese Nová úřední budova,Nám.Franze Kafky 1 <,>
Praha 1,5.patro,dveře č.509,dne 30.6.2021 ve 14.00 hodin <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-78944/2021
Zveřejněno od: 14.05.2021 do: 28.06.2021
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4650114


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz