« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmou část komunikace dle přílohy TSK-79026/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmou část komunikace dle přílohy TSK-79026/2021
Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze
<br> Hlavní město Praha
<br> Mariánské nám 2,Praha 1,IČ 00064581,DIČ C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Piahy,& s.se sídiem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění předzahrádky
<br> Číslo jednací Budoucí nájemce Období Výměra Lokalita MČ iČO Parceiní č.kat.území m2
<br> Camšo gastronomie
<br> 1121/1270/308 s.r.o,XXXXXXXXX XXXXXX XXXX/X,LG.—XX.XX.XXXX XX Kostelni 1104/16 7 05212286 2220/1 Holešovice Praha 7,17000 Rocher Café Vision & Emotion Starostrašnická
<br> 1/21/1270/309 s.r.o <.>,Révová 213/213ú14,Praha LS.-31.10.2021 13 10 05267161 4474/2 Strašnlce 10,10000 1002/58
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy <,>
<br> posledniho dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> telefon: XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 14.5.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 29.5.<.> 2021
<br> Řásnovka ? 0
<br> TECH.SP 'V 0M NIKACÍ.p.Hk- <,>
<br> IW'OHÍŘU n ercu vu
<br> Obchodní oddělení
<br> 1112 obchodní oddělení
<br> a.s.Řásnovka 8,1 10 00 Praha [,nejpozději do

Načteno

edesky.cz/d/4650110


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz