« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronájem parkovacích míst:parc. č. 4400/380 v obci Praha, k.ú. Modřany TSK-79042/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem parkovacích míst:parc. č. 4400/380 v obci Praha, k.ú. Modřany TSK-79042/2021
Mat_21_3045_013_16
<br>
<br> Hlavní město Praha
Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> O Z N A M U J E
<br>
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> P R O N A J M O U T
<br>
<br> Pronájem parkovacích míst
<br> Číslo smlouvy
Číslo
<br> parkovacího
stání
<br> RZ vozidla
doba
<br> pronájmu
Parkoviště Předmět pronájmu Parcelní číslo
<br> Katastrální
území
<br> 1/21/4563/429 174 5AV 7491 neurčitá Botevova
Pronájem
parkovacího místa 4400/380 Modřany
<br> 1/21/4563/431 136 8AI 8198 neurčitá Botevova
Pronájem
parkovacího místa 4400/380 Modřany
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1,nejpozději
<br> do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX Oddělení dopravy v klidu
<br> telefon: XXX 015 815
<br> První den zveřejnění: 14.05.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 29.05.2021
<br>
<br>
………………………………………
<br> Otisk razítka a podpis

Načteno

edesky.cz/d/4650109


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz