« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronájem parkovacích míst:parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-79044/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem parkovacích míst:parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-79044/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha |,rc: 00064581,DIČ1C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze (zákon č 131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> Pronájem parkovacích míst
<br> Pronájem parkovacího
<br> 1/21/4563/384 186 2PP 7AZ 8396 neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího 1/21/4563/385 168 ZPP neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího 1/21/4563/388 154 2PP 3AD 1844 neurčitá GKL mista 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího 1/21/4563/390 133 2PP SAL 6870 neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího 1/21/4563/391 33 1PP 8AP 0299 neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího 1/21/4563/392 126 ZPP 1$K 5309 neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice SAZ 4675,Pronájem parkovacího 1/21/4563/396 61 2PP 6AU 4944 neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice Pronájem parkovacího 1/21/4563/400 124 2PP 7AH 5567 neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice 2AH 9705,1A3 7271,Pronájem parkovacího 1/21/4563/401 50 2PP EL841AA neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice
<br> Pronájem parkovacího 1/21/4563/403 214 2PP 8AF 4302 neurčitá GKL místa 2137/12 Holešovice
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Markéta Matoušova,3045 Oddělení dopravy v klidu TECH_ SPRÁVA KOMUNlKACl telefon: 257 015 815 _ hl.m.PRAHY,a.s.První den zveřejnění: 14.05.2021 ŘasnOVka 770/8'9110 00 PRAHA 1
<br> Poslední den zveřejnění: 29.05.2021
<br> Otisk razítka (: podpis
<br> Mat_2l__3345_018_l

Načteno

edesky.cz/d/4650108


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz