« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - revitalizace Karlova náměstí PKD-79072/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

revitalizace Karlova náměstí PKD-79072/2021
1/2
<br> EŽZĚŠĚRĚŽSŠÍAPŠQÉŽ MĚsTA PRAHY |IIIIIIIl111111111IlllllllllllllIlllllllllllllllIlllllllllll
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPGOHJHF
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br>.DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o <.>,zkráceně: DIPRO,spol.s r.o.Modřanská 1387/11 143 00 Praha 4.Váš dopis zn.: Vyřizuje/tel.: 20—115-02 XXXX XXXXXXX,Mgr.č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXX/ZOZI/OX/Jv Počet listů/příloh: 1/ Spis.zn.: Datum: S-MHMP 591648/2021PKD 12.5.2021
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a Výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) zahájil dne 29.4.2021 na základě žádosti právnické osoby DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o <.>,zkráceně: DIPRO,spol.s r.o <.>,IČ: 48592722 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.5 171 a násl.Š 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ správní řád “) a podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,předkládá návrh Opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Karlovo náměstí v rozsahu,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> b) Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak,aby nebránilo provádě...

Načteno

edesky.cz/d/4650098

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz