« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - NN482 - jižní podchod Hlavního nádraží PKD-79068/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NN482 - jižní podchod Hlavního nádraží PKD-79068/2021
PaAHA PRA GUE
<br> PRA.GA PRA G
<br> 1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGTTTHAT HTAVHTHo MĚSTA PRAHY lllllllll||||IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIlllllllllllllIHIlIIHIIl Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPGOTE5Q Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> Technická správa komunikací hl.m.Prahy <,>
<br> a.s <.>
<br> Řásnovka 770/8
<br> 110 00 Praha 1
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MI-lMP-óóXXXX/XXXX/OX/Vo Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MI-INIP 108725/2021PKD 13.5.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci,podané dne 27.1.2021 a doplněné 8.3.2021,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c),odst.5 a g 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci NN482
<br> spočívající V umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci V rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 10.2.2021,č.j.: KRPA 4344-l/ČJ-202l-0000DŽ,TP 65 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních ...

Načteno

edesky.cz/d/4650097

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz