« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Podbělohorská přechod PKD-79059/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podbělohorská přechod PKD-79059/2021
1/2
<br> ŠÉĚŠŠŽSŠÍŽĚÉŠŽ Mm PRAHY llllllllIllIll!lllll||llllllllIlllllllllllllllllllllllll
<br> Odbor pozemních komunikací & drah MHMPXPGOS1QP
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> <.>
<br> DOSKO s.r.o <.>
<br> Jičínská 226/17
<br> 130 00 Praha 3
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXX č.X.: XXXXXXXXX WMP-XXXXXX/XXXX/OX/Dů Počet listů/příloh: X/X Spis.zn.: Datum: S-MHMP 649147/2021PKD 13.05.2021
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) zahájil dne 13.05.2021 na základě žádosti právnické osoby DOSKO s.r.o <.>,IČ: 09053379 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.?; 171 a násl.& 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ správní řád “) a podle ust.© 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> spočívající vumístění dopravního značení na místních komunikacích Podbělohorská a Nad Motolskou nemocnicí v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> b) Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak,aby nebránilo provádění údržby komunikace <.>
<br> 0) Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena trva...

Načteno

edesky.cz/d/4650093

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz