« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - část ulice Perucká proti č. 14, výstavba bytového domu, vozovka - smlouva o staveništní dopravě TSK-79057/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

část ulice Perucká proti č. 14, výstavba bytového domu, vozovka - smlouva o staveništní dopravě TSK-79057/2021
Hlavní mesto Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,D1Č:c200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy
<br> se sídlem Řásnovka 8/770,110 15 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu & 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PÚJČIT
<br> část komunikace : ulice Perucká,vozovka — smlouva () staveništní dopravě
<br> lokalita: Praha 2—Vinohrady období: 1.6.2021 — 14.5.2022 úsek: 10bm + 4,5bm
<br> budoucí vypůjčitel: Property Perucká a.s.IČ: 06081690
<br> Sídlo: Seifertova 823/9,130 00 Praha 3
<br> Občané mohou podat písemně připomínky na TSK a.s <.>,Řásnovka 8,110 00 Praha 1
<br> nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> DIČ: CZ06081690
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXXXXXX,odd.XXXX-XX Centrum
<br> telefon: XXX XXX 868 <,>
<br> První den zveřejnění: 14.5.2021 Poslední den zveřejnění: 29.5.2021
<br> A/“\
<br> Ing.J iří Beinhauer
<br> podpis (: otisk razítka
<br> 1130100010053- hl.m.(ÁHY,110 000131151,"z Říčan.<.> „„ 77(
<br> ' A 2213 M íííšááš
<br> !

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz