« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Rozpočet města Kuřimi na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2021 schválený vývěska příjmy a financování
Název sekce Oddíl Název oddílu Rozpočet 2021
<br> Příjmy 00 Daně a dotace 213 025 200
<br> Příjmy 10 Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 100 000
<br> Příjmy 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 300 000
<br> Příjmy 22 Doprava 3 300 000
<br> Příjmy 23 Vodní hospodářství 23 292 500
<br> Příjmy 31 Školství 0
<br> Příjmy 33 Kultura 0
<br> Příjmy 34 Tělovýchova a zájmová činnost 300 000
<br> Příjmy 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 15 120 000
<br> Příjmy 37 Ochrana životního prostředí 1 200 000
<br> Příjmy 43 Sociál.služby a společné činn.v sociál.zabezpečení a politice zam.1 300 000
<br> Příjmy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 150 000
<br> Příjmy 61 Státní moc,státní správa,územní samospráva a politické strany 650 000
<br> Příjmy 63 Finanční operace 5 000
<br> Celkem Příjmy 258 742 700
<br> Financování + přebytek minulých let 79 000 000
<br> Financování + ČSOB Asset Management 9 200 000
<br> Financování - splátka úvěru KB 10 000 000
<br> Celkem Financování 78 200 000
<br> Město Kuřim - schválený rozpočet na rok 2021 - příjmy a financování
Rozpočet 2021 schválený vývěska výdaje dle ORG
ORJ Skup.ORG Název ORG Rozpočet 2021
<br> 1 177 Mikroregion Kuřimka 115 000,00
<br> 1 9001 Tisková,informační a propagační činnost 1 900 000,00
<br> 1 9002 Činnost RM,ZM,komisí,výborů 4 000 000,00
<br> 1 9004 Společenské akce města 1 100 000,00
<br> vedení města 7 115 000,00
<br> 2 9005 Vnitřní správa 64 500 000,00
<br> 2 9006 Sbor pro občanské záležitosti 170 000,00
<br> 2 9007 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 300 000,00
<br> 2 9008 Objekt střelnice 0,00
<br> 2 9009 Sociální fond 1 600 000,00
<br> 2 9053 Sportovní areál 1 100 000,00
<br> 2 9060 Veřejný pořádek 900 000,00
<br> 2 9062 Inf - HW,SW 4 180 000,00
<br> 2 9067 Mezinárodní spolupráce 250 000,00
<br> 2 9070 Městská policie 3 000 000,00
<br> tajemník 76 000 000,00
<br> 3 9007 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 150 000,00
<br> 3 9010 Nákup pozemků 500 000,00
<br> 3 9011 Správa bytů - Investservis 3 200 000,00
<br> 3 9012 Správa bytů - MSB 4 200 000,00
<br> 3 9016 Objekty města 750 000,00
<br> odbor majetkoprávní 8 800 000,00
<br> 4 9019 Územně plánovací dokumentace 1 500 000,00
<br> 4 9020 Pitná voda 100 000,00
<br> 4 9021 Místní komunikace 300 000,00
<br> 4 9022 Kanalizace 200 000,00
<br> 4 9024 Místní rozhlas 100 000,00
<br> 4 9025 Veřejná doprava 3 000 000,00
<br> 4 9026 Veřejné osvětlení 2 300 000,00
<br> 4 9027 Památková péče 50 000,00
<br> 4 9028 Poutače a označení 100 000,00
<br> 4 9037 Zemědělství 900 000,00
<br> Město Kuřim
<br> schválený rozpočet na rok 2021 - výdaje
<br> 16.02.2021 (str.1 z 3)
<br>
<br> ORJ Skup.ORG Název ORG Rozpočet 2021
<br> Město Kuřim
<br> schválený rozpočet na rok 2021 - výdaje
<br> 4 9038 Vodní toky 300 000,00
<br> 4 9039 Odpadové hospodářství 15 230 000,00
<br> 4 9043 Zimní údržba 2 000 000,00
<br> 4 9044 Hřbitov 150 000,00
<br> 4 9045 Čištění města 1 800 000,00
<br> 4 9046 Ostatní vzhled města 900 000,00
<br> 4 9047 Zeleň 5 500 000,00
<br> 4 5056 Kulturní dům 500 000,00
<br> 4 9057 GIS 300 000,00
<br> 4 9058 Veterinární péče 100 000,00
<br> 4 9059 Cyklostezky 100 000,0...

Načteno

edesky.cz/d/4649608

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz