« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - VÝSLEDKY VŘ - KVĚTEN 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 951 dobisova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br> V Praze dne: 17.5.2021
<br> Číslo jednací: 061443/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,l.XXX
<br>
<br> V Ý S L E D E K
<br> V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í
<br>
z jednání komise,které proběhlo dne 13.KVĚTNA 2021 <.>
<br>
V termínu od 15.3.2021 do 28.4.2021 bylo pod č.j.033457/2021/KUSK vyhlášeno výběrové
<br> řízení v souladu se zákonem č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,pro obor KLINICKÝ PSYCHOLOG
<br> – ambulantní péče – na území okres Kladno <.>
<br>
<br> Do výběrového řízení se přihlásil:
<br> CLINTERAP s.r.o <.>
<br>
<br> Výsledek výběrového řízení:
<br>
Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> VZP
<br> pro proti
<br> CLINTERAP s.r.o.4 0
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> VoZP
<br> pro proti
<br> CLINTERAP s.r.o.3 1
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> ČPZP
<br> pro proti
<br> CLINTERAP s.r.o.3 1
<br>
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 951 dobisova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> OZP
<br> pro proti
<br> CLINTERAP s.r.o.4 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu s ust.§ 52 odst.2 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze
<br> tehdy,bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno <.>
<br>
<br> V souladu s ust.§ 52 odst.2 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
<br> souvisejících zák...
Příloha č.2
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 951 dobisova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br> V Praze dne: 17.5.2021
<br> Číslo jednací: 061443/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,l.XXX
<br>
<br> V Ý S L E D E K
<br> V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í
<br>
z jednání komise,které proběhlo dne 13.KVĚTNA 2021 <.>
<br>
V termínu od 15.3.2021 do 28.4.2021 bylo pod č.j.034114/2021/KUSK vyhlášeno výběrové
<br> řízení v souladu se zákonem č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,pro obor KLINICKÝ PSYCHOLOG
<br> – ambulantní péče – na území okres Mělník <.>
<br>
<br> Do výběrového řízení se přihlásil:
<br> 1) CLINTERAP s.r.o <.>
<br> 2) PhDr.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Výsledek výběrového řízení:
<br>
Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů: Pořadí uchazečů
<br> VZP
<br> pro proti
<br> CLINTERAP s.r.o.4 0 1-2
<br> PhDr.XXXXX XXXXXXXXX X X X-X
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů: Pořadí uchazečů
<br> VoZP
<br> pro proti
<br> CLINTERAP s.r.o.3 1 2
<br> PhDr.XXXXX XXXXXXXXX X X X
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů: Pořadí uchazečů
<br> ČPZP
<br> pro proti
<br> CLINTERAP s.r.o.3 1 1-2
<br> PhDr.XXXXX XXXXXXXXX X X X-X
<br>
<br> Zborovská XX XXX 21 Praha 5 tel.: 257 280 951 dobisova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů: Pořadí uchazečů
<br> OZP
<br> pro proti
<br> CLINTERAP s.r.o.4 0 1-2
<br> PhDr.XXXXX XXXXXXXXX X X X-X
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu s ust.§ 52 odst.2 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze
<br> tehdy,bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno <.>
<br>
<br> V s...
Příloha č.3
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 951 dobisova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br> V Praze dne: 17.5.2021
<br> Číslo jednací: 061443/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,l.XXX
<br>
<br> V Ý S L E D E K
<br> V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í
<br>
z jednání komise,které proběhlo dne 13.KVĚTNA 2021 <.>
<br>
V termínu od 8.3.2021 do 21.4.2021 bylo pod č.j.030382/2021/KUSK vyhlášeno výběrové
<br> řízení v souladu se zákonem č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,pro obor OFTALMOLOGIE –
<br> ambulantní péče – na území okres Praha-západ <.>
<br>
<br> Do výběrového řízení se přihlásil:
<br> DUSMEDI s.r.o <.>
<br>
<br> Výsledek výběrového řízení:
<br>
Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> VZP
<br> pro proti
<br> DUSMEDI s.r.o.3 1
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> VoZP
<br> pro proti
<br> DUSMEDI s.r.o.4 0
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> ČPZP
<br> pro proti
<br> DUSMEDI s.r.o.4 0
<br>
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 951 dobisova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> OZP
<br> pro proti
<br> DUSMEDI s.r.o.3 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu s ust.§ 52 odst.2 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze
<br> tehdy,bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno <.>
<br>
<br> V souladu s ust.§ 52 odst.2 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
<br> souvisejících zákonů,ve znění...
Příloha č.4
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 951 dobisova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br> V Praze dne: 17.5.2021
<br> Číslo jednací: 061443/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,l.XXX
<br>
<br> V Ý S L E D E K
<br> V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í
<br>
z jednání komise,které proběhlo dne 13.KVĚTNA 2021 <.>
<br>
V termínu od 15.3.2021 do 28.4.2021 bylo pod č.j.034173/2021/KUSK vyhlášeno výběrové
<br> řízení v souladu se zákonem č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,pro obor ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ –
<br> ambulantní primární péče – na území okres Beroun <.>
<br>
<br> Do výběrového řízení se přihlásil:
<br> Lavgaevdent s.r.o <.>
<br>
<br> Výsledek výběrového řízení:
<br>
Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> VZP
<br> pro proti
<br> Lavgaevdent s.r.o.3 0
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> VoZP
<br> pro proti
<br> Lavgaevdent s.r.o.3 0
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> ČPZP
<br> pro proti
<br> Lavgaevdent s.r.o.3 0
<br>
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 951 dobisova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> OZP
<br> pro proti
<br> Lavgaevdent s.r.o.3 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu s ust.§ 52 odst.2 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze
<br> tehdy,bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno <.>
<br>
<br> V souladu s ust.§ 52 odst.2 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
<br> s...
Příloha č.5
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 951 dobisova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br> V Praze dne: 17.5.2021
<br> Číslo jednací: 061443/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,l.XXX
<br>
<br> V Ý S L E D E K
<br> V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í
<br>
z jednání komise,které proběhlo dne 13.KVĚTNA 2021 <.>
<br>
V termínu od 15.3.2021 do 28.4.2021 bylo pod č.j.033958/2021/KUSK vyhlášeno výběrové
<br> řízení v souladu se zákonem č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,pro obor ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ –
<br> ambulantní primární péče – na území okres Mělník <.>
<br>
<br> Do výběrového řízení se přihlásil:
<br> Riverside dental s.r.o <.>
<br>
<br> Výsledek výběrového řízení:
<br>
Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> VZP
<br> pro proti
<br> Riverside dental s.r.o.4 0
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> VoZP
<br> pro proti
<br> Riverside dental s.r.o.4 0
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> ČPZP
<br> pro proti
<br> Riverside dental s.r.o.4 0
<br>
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 951 dobisova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> OZP
<br> pro proti
<br> Riverside dental s.r.o.4 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu s ust.§ 52 odst.2 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze
<br> tehdy,bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno <.>
<br>
<br> V souladu s ust.§ 52 odst.2 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a ...
Příloha č.6
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 951 dobisova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br> V Praze dne: 17.5.2021
<br> Číslo jednací: 061443/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,l.XXX
<br>
<br> V Ý S L E D E K
<br> V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í
<br>
z jednání komise,které proběhlo dne 13.KVĚTNA 2021 <.>
<br>
V termínu od 17.3.2021 do 30.4.2021 bylo pod č.j.034949/2021/KUSK vyhlášeno výběrové
<br> řízení v souladu se zákonem č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,pro obor ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ –
<br> ambulantní primární péče – na území okres Benešov <.>
<br>
<br> Do výběrového řízení se přihlásil:
<br> Topdent s.r.o <.>
<br>
<br> Výsledek výběrového řízení:
<br>
Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> VZP
<br> pro proti
<br> Topdent s.r.o.4 0
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> VoZP
<br> pro proti
<br> Topdent s.r.o.4 0
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> ČPZP
<br> pro proti
<br> Topdent s.r.o.4 0
<br>
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 951 dobisova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Komise hlasovala pro uzavření
<br> smlouvy takto:
<br> Počet získaných hlasů:
<br> OZP
<br> pro proti
<br> Topdent s.r.o.4 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu s ust.§ 52 odst.2 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze
<br> tehdy,bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno <.>
<br>
<br> V souladu s ust.§ 52 odst.2 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
<br> souvisejících zákonů...

Načteno

edesky.cz/d/4648797

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz