« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - části společných prostor Makovského 1146, 1147, 1148, Praha k.ú. Řepy HOM-78878/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

části společných prostor Makovského 1146, 1147, 1148, Praha k.ú. Řepy HOM-78878/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> společnosti T-Mobile Czech Republic a.s <.>,IČ: 64949681,části společných prostor objektů č.p <.>
1146,1147 a 1148 ul.Makovského č.or.8,6,4,Praha 17 k.ú.Řepy umístěných na pozemku
parc.č.1293/158,1293/159 a 1293/160,za účelem umístění a instalace sítě elektronických
komunikací (SEK)
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-78878/2021
Zveřejněno od: 12.05.2021 do: 27.05.2021
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4647635


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz