« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Ondříčkova 11, Praha 3, parc. č. 4345, k.ú. Žižkov TSK-78952/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ondříčkova 11, Praha 3, parc. č. 4345, k.ú. Žižkov TSK-78952/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha ] 1Č 00064581,DIČ: C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Piahy &.s.se sídlem Řásnovka 8/770,1 10 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu š 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění restaurační předzahrádky
<br> lokalita: Ondříčkova 11 Praha 3,Žižkov,období 01.06.2021— 03.10.2021
<br> výměra.12 m2
<br> budoucí nájemce Drink Eat & Fly s.r.o.[čo: 2236656 Sídlo: Ovocný trh 6,Praha 1,PSČ 110 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m Prahy a.s <.>,Řásnovka 8 1 10 00 Praha !,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.Petr Fanoš,3010 obchodní oddělení,telefon: 257015143 První den zveřejnění: 12.05.2021 Poslední den zveřejnění: 27.05.2021
<br> podpis a otisk razítka

Načteno

edesky.cz/d/4647634


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz