« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-78957/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-78957/2021
Ve smyslu 536 odst.<.> 1 zákona 0 hl.m.Praze
<br> Hlavní město Praha
<br> Mariánské nám.2,Praha ],lČ1'00064581,DlČ:CZOOOó4581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) V platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění předzahrádky
<br> Číslo jednací Budoucí nájemce Období Výměra Lokalita MČ IČO Parcelní č.kat.území m2
<br> 1/21/1270/288 “5 Gas“ s'f'OHVDSkDVCDVa us.-25.9.2021 & Kovaříková 23 5 05510521 nas/301 Hlubočepy 1130/30,Praha 5,15200 Merhaut „s.r.o <.>,benátkv nad ' Mllad Horákové
<br> 1/21/1270/289 Jizerou Pražaká 614,0kr.Mladá H.E.-10.9.2021 10 y 7 25535891 2223 Holešovlce
<br> 545/61
<br> Boleslav,29471 Klub vzájemné a všestranné
<br> 1/2111270/290 pomoci,o.p.s <.>,Minská 1002/1,ms.-30.9.2021 5 Kodaňská 444/11 10 242295110 389 Vršovice Praha 10 Vršovice,1010£l
<br> 1121112701291 Be'BrEW'Efs'r'D—' mom“ 17.5-1s.1o.2021 v Olšinách 1025/29 10 05150537 1572 Vršovice
<br> 897/20,Praha 10,10101)
<br> 10
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy <,>
<br> posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,XXXX obchodní oddělení telefon: XXX XXXXXX
<br> První den zveřejnění: 12.5.2021
<br> Poslední den zveřejněpí: 27.5.<.> 2021
<br> Řásnovka 770
<br> hlm."'-HY as
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> Obchodní oddělení
<br> ro,:oo'p'RAHAr
<br> a.s.Řásnovka 8,l 10 00 Praha 1,nejpozději do

Načteno

edesky.cz/d/4647632


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz