« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění oznámení záměru - AGRO Loučná spol. s r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 691 cernyo@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 11.05.2021
Číslo jednací: 059344/2021/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_056722/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXX l.XXX
<br> Značka: OŽP/Če
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
<br> a oznámení záměru „BPS Tupadly – změna vstupních surovin“ v k.ú.Tupadly u Čáslavi
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Středočeský kraj (jako dotčený
<br> územní samosprávný celek) zveřejňuje v souladu s § 16 zákona informaci o oznámení podle přílohy
<br> č.3 zákona k záměru
<br> „BPS Tupadly – změna vstupních surovin“
<br> v k.ú.Tupadly u Čáslavi
<br> podle § 6 odst.7 zákona a sdělují Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7
<br> zákona.Doba zveřejnění je 15 dnů ode dne vyvěšení.Datum vyvěšení informace o oznámení na
<br> úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje
<br> www.kr-stredocesky.cz.Informace o oznámení je rovněž zveřejněna na úřední desce Obce Tupadly <.>
<br> Záměrem investora je změna technologie na stávající bioplynové stanici,spočívající v doplnění
<br> příjmové haly – hygienizační jednotky.Hygienizační jednotka souvisí se zamýšlenou změnou
<br> vstupních surovin,která spočívá v náhradě části množství cíleně pěstované biomasy za odpad dle
<br> katalogového čísla 19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu
<br> neuvedené pod číslem 19 12 11.Max.kapacita příjmu odpadu kategorie 19 12 12 bude 10 000 t/rok <.>
<br> Kapacita BPS zůstane zachována.Do příjmové haly – zařízení hygienizace (předřazeného zařízení
<br> BPS) budou přijímány odpady zařazené dle katalogového čísla: 02 02 ...

Načteno

edesky.cz/d/4645681


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz