« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Odborný referent pro oblast protidrogové prevence a koncepce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Mgr.XXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne XX.5.2021
<br> výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br>
<br> odborný referent pro oblast protidrogové prevence a koncepce
<br>
<br>
Místo výkonu práce: Praha
<br> Sjednaný druh práce: odborný referent pro oblast protidrogové prevence a koncepce
<br> Platové zařazení: platová třída 11,dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
<br> poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Datum nástupu: 15.6.2021
<br>
<br> Charakteristika vykonávané práce: Vyhodnocování situace v oblasti užívání návykových
<br> látek a hazardního hráčství na území Středočeského kraje.Zpracovávání a vyhodnocování
<br> koncepcí protidrogové politiky kraje a dalších návazných dokumentů (např.Akčních plánů <,>
<br> Výročních zpráv).Koordinace plnění úkolů vyplývajících z platné koncepce protidrogové
<br> politiky kraje.Zpracovávání podkladů k dotačnímu řízení a sledování efektivního využití
<br> dotací určených na protidrogovou politiku.Spolupráce se subjekty,které se podílejí na
<br> realizaci protidrogové politiky kraje.Poskytování odborné konzultace.Spolupráce
<br> s ústředními orgány státní správy a s místními protidrogovými koordinátory při přípravě <,>
<br> vyhlašování a vyhodnocování programů protidrogové dotační politiky
<br>
<br>
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,v platném znění:
<br> Občan České republiky,případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
<br> starší 18 let,způsobilý k právním úkonům,bezúhonný,ovládající jednací jazyk <.>
<br>
<br> Požadujeme:
<br>  VŠ v magisterském nebo bakalářském studijním programu
<br>  znalost zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,č.128/2000 Sb <.>,o obcích,č.500/2004 Sb.<,>
správní ...

Načteno

edesky.cz/d/4643439

Meta

Rozpočet   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz