« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Oznámení záměru - pronájem nebytové místnosti - k. ú. Rožmitál pod Třemšínem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Příloha č.9 ke směrnicí &.327 (: majáku Středočeského kraje a 0 majetku příspěvkových organizací _
<br> STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11 <.>,150 21 Praha 5
<br> OZNÁMENÍZÁMĚRU
<br> Podle usžanovení š 38 odst.“3 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízeni) oznamuje.Středočaský' kraj násiedující záměr:-
<br> pronajmout
<br> místnost označení NP 0680 výměře 16,43'm-2,umístěné v budově čp.589 „.<.> přízemí „bavilan D“,obce Rožmitál pod Třemšínem,která je mhíštěna na pazemku “p.č.942 o výměře 1423 m2,zapsané vkatastru nemovitestí vedeném Katastrálním úřadem v “Příbrami,na LV ZSF) pro obec Rožmitál poč Třemšínem & katastrální území Rožmitá! pod Třemšínem.<.>
<br> Nájemní smlouva se uzavírá.za účelem zajištěn-í kadeřnických služeb 3m) klienty Centra Rožmitái pod Třemšínem & še na dobu určifou „ 2 taky <.>
<br> fx
<br> f % Informace půdáí umamazm MŠŽMĚĚÁL? “s“ „% gsm - "aa—z,Zuzana OHDVŠ makymmmí amiáš _ %s fůr—ni: Tel.318 6379 412 ' Na; ggmwášm tz „„
<br> m & Řgžmšáái 5m.<.> ; 3m mms man *
<br> Vyvěšeno: \W/ Sňatoz

Načteno

edesky.cz/d/4643438


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz