« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Oznámení záměru Zbyslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11,150 21 Praha 5
<br> OZNÁMENÍZÁMĚRU
<br> Podle ustanovení š 18 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení) oznamuje Středočeský kraj následující záměr: nájem části pozemku par.č.554/1 o výměře cca 28 m2,v kat.ú.Zbyslav <.>
<br> Pozemek jsou zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č.444
<br> Odůvodnění: „údržba části pozemku před domem č.p.40 “
<br> Komu: Janě Stodolové,Zbyslav č.p.40,286 01
<br> Informace podá: D.Rumplíl<ová
<br> al Pr)d;)i.s'\-.Q3Í ra zí iko
<br> Vyvěšeno :
<br> Sňato :

Načteno

edesky.cz/d/4643437

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz