« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - OOP stanovení MÚ na I/2, Černokostelecká, Říčany, vyhrazené parkování pro obuv Benet Trojánek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Mgr.XXX XXXXXXXX
<br> Čajkovského XXX/X
<br> XXX XX Říčany – Radošovice
<br> IČ: 11271515
<br> Číslo jednací: 059835/2021/KUSK– DOP/Bry
<br> Spisová značka: SZ_ 022624/2021/KUSK/8
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Značka: DOP/Bry
<br> Praha: XX.XX.2021
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI Č.I/2
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad
<br> podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti pana Mgr.Jana Trojánka,IČ: 11271515,adresa sídla:
<br> Čajkovského 552/9,251 01,Říčany – Radošovice,stanovuje dle ust.§ 77 odst.1 písm.b) zákona
<br> č.361/2001 Sb <.>,o silničním provozu a dle ust.§ 171 a následující ustanovení zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),místní úpravu provozu na silnici
<br> č.I/2 v tomto rozsahu:
<br> Místo stanovení: silnice č.I/2,pozemek parcela č.473/1 k.ú.Říčany - Radošovice,ulice
<br> Černokostelecká,Říčany,v místě odstavného pruhu silnice č.I/2 u domu č.p.189/35
<br> Místní úprava provozu spočívá v osazení svislého dopravního značení IP 12 „Vyhrazené parkoviště“
<br> doplněného o dodatkovou tabulku E 13 (2x BENET),a v provedení vodorovného dopravního značení
<br> V 10e „Vyhrazené parkoviště“ pro 2 vozidla
<br> Termín realizace místní úpravy provozu: po nabytí účinnosti opatření obecné povahy stanovení místní
<br> úpravy provozu,předpoklad květen 2021
<br> Platnost místní úpravy provozu: po dobu platnosti povolení ke zvláštnímu užívání silnice č.I/2 formou
<br> zřízení vyhrazeného parkování pro potřeby zákazníků prodejny obuvi Benet
<br> Osoba zodpovědná za provedení místní úpravy provozu: Mgr.XXX XXXXXXXX,IČ: XXXXXXXX,adresa sídla:
<br> Čajkovského XXX/X,251 01,Říčany – Rado...

Načteno

edesky.cz/d/4641708

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz