« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění - MŽP - Operační program Jan Amos Komenský 2021 - 2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257280782 fax: 257280203 rihova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 6.5.2021
<br> Číslo jednací:
<br> Spis.značka:
<br> 056022/2021/KUSK
<br> SZ_056022/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXX / linka XXX
<br> Značka: OŽP/Říh
<br>
<br> Posuzovaní vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> - zveřejnění informace o oznámení koncepce
<br>
<br>
<br>
<br>
Středočeský kraj (jako příslušný územně samosprávný celek) zveřejňuje podle § 16 odst.3 zákona
<br> č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
<br> (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),informaci Ministerstva životního prostředí
<br> o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
<br>
<br> „Operační program XXX XXXX XXXXXXXX XXXX - XXXX“
<br>
<br>
<br> podle § 10c cit.zákona <.>
<br> Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách
<br> https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP292K <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> vedoucí odboru životního prostředí
<br> a zemědělství
<br>
<br>
<br> v z.Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení posuzování vlivů na
<br> životní prostředí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum vyvěšení: 12.5.2021 Datum sejmutí:
<br>
<br>
2021-05-12T14:00:13+0200
Ing.XXXX XXXXXXXXX XdaXXbaeXXXXXaXXaXXdXXXbXXXXXdXbbddXdXXX

Načteno

edesky.cz/d/4640400


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz