« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Žáky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
strana 2 / 1
<br> O Z N Á M E N Í Z Á M Ě R U
<br> Na základě souhlasu Rady Středočeského kraje Usnesením č.027-19/2021/RK ze dne 29.04.2021 oznamuje Středočeský kraj,podle ustanovení § 18 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,následující záměr :
<br> bezúplatně převést do vlastnictví obce Žáky
pozemky v obci a katastrálním území Žáky,a to:
pozemek p.č.253/6 o výměře 1115 m2 – ostatní plocha
<br> utvořený geometrickým plánem č.336-84/2020 z pozemku p.č.253/1 o výměře 33030 m2 – ostatní plocha,zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Kutná Hora na LV 275 pro obec a katastrální území Žáky
<br> pozemek p.č.260/2 o výměře 284 m2 – ostatní plocha
<br> utvořený geometrickým plánem č.336-84/2020 z pozemku p.č.260 o výměře 24592 m2 – ostatní plocha,zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Kutná Hora na LV 275 pro obec a katastrální území Žáky <.>
<br> Odůvodnění :
<br> Jedná se o pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje předané k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje,příspěvkové organizaci,pro kterou jsou nepotřebné.Pozemky se nachází pod chodníky ve vlastnictví obce Žáky <.>
<br> Informace podá:
<br> Odbor majetku a hospodářské správy Krajského úřadu Středočeského kraje
<br> XXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,MPA
vedoucí Odboru dopravy vedoucí Odboru majetku
a hospodářské správy
Vyvěšeno :
Sňato :
Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 275 svobodoval@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

Načteno

edesky.cz/d/4640399

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz