« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Záměr bezúplatného převodu pozemků v obci Bratkovice a k.ú. Dominikální Paseky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
strana 2 / 1
<br> O Z N Á M E N Í Z Á M Ě R U
<br> Na základě souhlasu Rady Středočeského kraje Usnesením č.026-19/2021/RK ze dne 29.04.2021 oznamuje Středočeský kraj,podle ustanovení § 18 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,následující záměr :
<br> bezúplatně převést do vlastnictví obce Bratkovice
pozemky v obci Bratkovice a kat.území Dominikální Paseky,a to:
pozemek p.č.661/9 o výměře 8622 m2 – ostatní plocha
<br> oddělený geometrickým plánem č.479-38/2019 z pozemku p.č.661/1 o výměře 8757 m2 – ostatní plocha,zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Příbram na LV 182 pro obec Bratkovice a katastrální území Dominikální Paseky
<br> pozemek st.p.č.110 o výměře 21 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
<br> (na pozemku stojí stavba: bez čp/če,objekt občanské vybavenosti) <,>
<br> zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Příbram na LV 182 pro obec Bratkovice a katastrální území Dominikální Paseky <.>
<br> Odůvodnění :
<br> Jedná se o pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje předané k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje,příspěvkové organizaci,pro kterou jsou nepotřebné.Pozemky jsou zastavěné místní komunikací a autobusovou zastávkou v majetku obce Bratkovice <.>
Informace podá:
<br> Odbor majetku a hospodářské správy Krajského úřadu Středočeského kraje
<br> XXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,MPA
vedoucí Odboru dopravy vedoucí Odboru majetku
a hospodářské správy
Vyvěšeno :
Sňato :
Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 275 svobodoval@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

Načteno

edesky.cz/d/4640398

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz