« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Odborný referent pro oblast školské ekonomiky (majetek škol)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Mgr.XXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne XX.5.2021
<br> výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br>
<br> odborný referent pro oblast školské ekonomiky
<br> (majetek škol)
<br>
Místo výkonu práce: Praha
<br> Sjednaný druh práce: odborný referent pro oblast školské ekonomiky
<br> Platové zařazení: platová třída 11 dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
<br> poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení (15.7.2021)
<br>
<br>
<br> Charakteristika vykonávané práce: Příprava podkladů pro bezúplatné převody majetku
<br> mezi příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje a spolupráce s oddělením správním
<br> a organizačním při přípravě podkladů pro schvalování zřizovacích listin – vytváření
<br> majetkoprávních příloh ke zřizovacím listinám.Komunikace s katastrálními úřady <,>
<br> spolupráce s Odborem majetku při nakládání s majetkem ve správě příspěvkových
<br> organizací kraje a vedení evidence majetku movitého i nemovitého v návaznosti na
<br> účetnictví <.>
<br>
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,v platném znění:
<br> Občan České republiky,případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
<br> starší 18 let,způsobilý k právním úkonům,bezúhonný,ovládající jednací jazyk <.>
<br>
<br>
<br> Požadujeme:
<br>  VŠ v magisterském nebo bakalářském studijním programu (technického nebo
ekonomického směru výhodou)
<br>  znalost zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
<br>  znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
<br>  znalost programu GINIS a E-spis výhodou
<br>  zvláštní odborná způsobilost při finančním hospodaření územníc...

Načteno

edesky.cz/d/4640367

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz