« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - OOP - stanovení PÚP na sil. I/3 Benešov, okružní křižovatka U Topolu - oprava vozovky vnějšího pruhu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11,150 21 Praha 5,tel.: 257 280 488,brychtova@kr-s.cz,www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> <,>
<br>
<br> Číslo jednací: 054871/2021/KUSK-DOP/Bry B E S s.r.o <.>
<br> Sukova 625
<br> 256 01 Benešov
<br> IČ: 43792553
<br> Spisová značka: SZ_ 054872/2021/KUSK/5
<br> Značka: DOP/Bry
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Praha: XX.XX.XXXX
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I/3
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy
<br> ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,dále jen „zákon o silničním provozu“ <,>
<br> na základě návrhu společnosti B E S s.r.o <.>,se sídlem Benešov,Sukova 625,PSČ 25601 <,>
<br> IČ: 43792553,obdrženého 29.04.2021 <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona
<br> o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici č.I/3 v tomto rozsahu:
<br>
<br> Místo stanovení: silnice č.I/3 u Benešova u okružní křižovatky silnic I/3,II/110,U Topolu
<br> Důvod stanovení: vyznačení pracovního místa,uzavírky a objízdné trasy při opravě vnějšího
<br> jízdního pruhu okružní křižovatky Benešov,U Topolu
<br> Přechodná úprava provozu: dle situace,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení
<br> a podmínek stanovení
<br> Platnost stanovení: po dobu uzavírky silnice č.I/3 – 26.05.2021
<br> Osoba zodpovědná za umístění,údržbu a demontáž dopravního značení: Quo s.r.o.<,>
<br> Benešov,Křižíkova 2158,PSČ 256 01,IČ: 26487985,kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> tel.: XXXXXXXXX
<br>
<br> Podmínky stanovení:
1.Stanovení přechodné...
Příloha č.2
Z4e
<br> Z
4
d
<br> Z
4
d
<br> Z
4d
<br> Z4d
<br> B
2
1
a
<br> I/3
<br> A
1
5
<br> E
3
a
(4
<br> 0
0
m
<br> )
400 m
<br> A
1
5
<br> E
3
a
(4
<br> 0
0
m
<br> )
400 m
<br> 8
0
<br> B
2
0
a
<br> B
2
6
<br> B
2
1
a
<br> 8
0
<br> B
2
0
a
<br> 6
0
<br> B
2
0
a
<br> IS
11
<br> a
<br> PR
A
<br> H
A
<br> VLA
ŠIM
<br> x
<br> IP
2
2
<br> (S
M
<br> Ě
R
<br> P
R
<br> A
H
<br> A
P
<br> O
U
<br> Z
E
<br> L
E
<br> V
Ý
<br> M
P
<br> R
U
<br> H
E
<br> M
)
<br> SM
ĚR
<br> PR
A
<br> H
A
<br> PO
U
<br> ZE
LEVÝM
<br> PR
U
<br> H
EM
<br> IS
11
<br> a
PR
<br> A
H
<br> A
VLA
<br> ŠIM
<br> x
<br> IS
11
<br> a
<br> PR
A
<br> H
A
<br> VLA
ŠIM
<br> x
<br> Z4dZ4e
<br> A
1
5
<br> (F
lu
o
re
sc
e
n
čn
<br> í)
<br> A
1
5
<br> (F
lu
o
re
sc
e
n
čn
í)
<br> B1
Z2
E13 (MIMO VOZIDLA STAVBY)
<br> MIMO
VOZIDLA
STAVBY
<br> Název listu:
Označení pracovního místa
<br> Vypracoval: Quo s.r.o <.>
<br> Datum:
<br> List č.: 1
<br> 04/2021
<br> Název akce:
I/3 Benešov,okružní křižovatka U Topolu - oprava
<br> DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
<br> Formát: 3x A4
<br> škrtnout
<br> PRAHA 48TÁBOR 46
<br> 3
<br> š
k
rt
<br> n
o
<br> u
t
<br> 3
PR
<br> A
H
<br> A
<br>
<br> 4
<br> 8
TÁ
<br> B
O
<br> R
<br>
<br>
<br> 46
<br> IS11b (PRAHA,TÁBOR)
<br> PRAHA
TÁBOR
<br> IP22
(NÁJEZD NA I/3U OKRUŽNÍ KŘ.UZAVŘEN)
<br> NÁJEZD NA XXXU OKRUŽNÍ KŘ.UZAVŘEN
<br> 3
<br> IP
1
0
b
<br> IP10a
<br> B1
<br> E3a (250 m)250 m
<br> IS11b (PRAHA,TÁBOR)
<br> PRAHATÁBOR
<br> IS
11b
<br> (P
R
<br> A
H
<br> A
<,>
<br> T
Á
<br> B
O
<br> R
)
<br> PRAHA
<br> TÁBOR
<br> IP
2
2
<br> (N
Á
<br> J
E
<br> Z
D
<br> N
A
<br> I
/3
<br> U
O
<br> K
R
<br> U
Ž
<br> N
Í
K
<br> Ř
<.>
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
)
<br> N
Á
<br> JE
ZD
<br> N
A
<br> X
XX
<br> U
O
<br> K
R
<br> U
ŽN
<br> Í K
Ř
<br> <.>
U
<br> ZA
VŘ
<br> EN
<br> 3
<br> IP
22
<br> (N
Á
<br> JE
Z
D
<br> N
A
<br> I/
3
<br> U
O
<br> K
R
<br> U
Ž
N
<br> Í K
Ř
<br> <.>
<br> U
Z
A
<br> V
Ř
<br> E
N
<br> )
<br> N
ÁJ
<br> EZ
D
<br> N
A
<br> XX
X
<br> U
OK
<br> RU
ŽN
<br> Í K
Ř <.>
<br> UZ
AV
<br> ŘE
N
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4640347

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz