« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Ukončení MVO, AI - Hodyně u Berouna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
str.1 z 2
<br> Č.j.SVS/2021/057993-S
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně a věcně
příslušný správní orgán podle § 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016
o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec
pro zdraví zvířat“),v platném znění,nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687
ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu <,>
a ustanovením § 54 odst.2 písm.a) a c) a odst.3 veterinárního zákona rozhodla o ukončení
ochranných a zdolávacích opatření mimořádných veterinárních opatření ( dále jen MVO)
nařízených Státní veterinární správou č.j.SVS/2021/045238-S ze dne 12.4.2021 a jeho změny
č.j.: SVS/2021/054889-S ze dne 3.5.2021 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy
vysoce patogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v katastrálním území Hodyně (č.k.ú <.>
748994) v okrese Beroun <.>
<br>
Čl.1
<br>
(1) Vzhledem k tomu,že v ochranném pásmu byly splněny všechny povinnosti vyplývající z
článku 1,2,3 a 4 Nařízení č.j.: SVS/2021/045238-S ze dne 12.4.2021 a v pozorovací době
30 dní od provedení předběžné dezinfekce v ohnisku nebyl prokázán další případ výskytu
aviární influenzy,pominuly okolnosti,které si nařízení výše uvedených mimořádných
veterinárních opatření vyžádaly,bylo rozhodnuto,jak je shora uvedeno <.>
<br> (2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/
2021/045238-S ze dne 12.4.2021 <.>
(3) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/
2021/054889-S ze dne 3.5.2021
<br>
Č.2
<br>
Společná a závěrečná usta...

Načteno

edesky.cz/d/4640345

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz