« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy - Město Roztoky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Odbor sociálních věcí Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz ID keebyyf
Stránka 1 z 13
<br> Veřejnoprávní smlouva
o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby,tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona
<br> č.108/2006 Sb.o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,zajišťujících pomoc a podporu osobám
za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení <,>
<br> na rok 2021
evidenční číslo smlouvy poskytovatele:
<br> S-0685/SOC/2021
(dále jen „Smlouva“)
<br> I.SMLUVNÍ STRANY
Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11,150 21 Praha 5
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 115-8521400217/0100
(dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> název příjemce: Město Roztoky
se sídlem: nám.5.května 2,25263 Roztoky
Zastoupené: Janem Jakobem,starostou
IČ: 00241610
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Číslo účtu zřizovatele:
(dále jen „příjemce“)
<br> Smluvní strany uzavírají na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen také „rozpočtová pravidla“),podle zákona č.500/2004
Sb <.>,správního řádu,usnesení Zastupitelstva kraje č.015-03/2021/ZK ze dne 25.01.2021,na základě
zákonného zmocnění dle zákona č.108/2006 o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů tuto
Smlouvu na období roku 2021 (od 01.01.2021 do 31.12.2021) takto:
<br>
<br>
<br>
Odbor sociálních věcí Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz ID keebyyf
<br> Stránka 2 z 13
<br>
II.PŘEDMĚT SMLOUVY
<br>
1.Předmětem Smlouvy je zajištění financování a použití poskytnutých finančních prostředků
k zajištění služby obecného hospodářského zájmu,na poskytování sociální služby,tedy činnosti
nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“),zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení ve spádovém území Středočeského kraje
(popř.mimo...

Načteno

edesky.cz/d/4639676

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz