« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - I/11 Kněžičky, uzavírka silnice - oprava krajnic a mostu 030, 27.05.2021 - 31.08.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 137 fax: 257 280 150 holubm@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 10.05.2021 TANNACO,a.s <.>
<br> Kolínská 1,Kluk
<br> 29001 Poděbrady
<br> IČ: 61677272
<br>
<br> Číslo jednací: 054147/2021/KUSK- DOP/HOL 01
<br> Spisová značka: SZ_048224/2021/KUSK
<br> Oprávněná úřední osoba: Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> Značka: DOP/HOL
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I/11
<br> UZAVÍRKA U OBCE KNĚŽIČKY,OKRES NYMBURK
<br> OPRAVA KRAJNIC A MOSTU 11-030,27.05.2021 – 31.08.2021
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy ve věcech
<br> provozu na pozemních komunikacích dle ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu společnosti TANNACO
<br> a.s.a souhlasu Policie ČR <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> dle § 77 odst.1 písm.b),přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci č.I/11,z důvodu
<br> zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,při uzavírce silnice č.I/11 u obce Kněžičky –
<br> oprava zpevněných krajnic a mostu ev.č.11-030
<br> Místo užití: dopravní značení bude umístěno na silnici dle Policií ČR,schváleného dopravně
<br> inženýrského opatření <.>
<br> Termín osazení dopravního značení: 27.05.2021 – 31.08.2021
<br> Provedení a umístění: v souladu se zákonem o silničním provozu,vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
<br> TP 65,66 a ČSN 12899-1 <.>
<br> Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,stanovil přechodnou úpravu provozu na základě
<br> návrhu žadatele po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR <.>
<br> V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4639675

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz