« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na sil. č. I/3 Miličín -D3, oprava povrchu po dopravní nehodě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11,150 21 Praha 5,tel.: 257 280 488,brychtova@kr-s.cz,www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> <,>
<br>
<br> Číslo jednací: 059220/2021/KUSK-DOP/Bry B E S s.r.o <.>
<br> Sukova 625
<br> 256 01 Benešov
<br> IČ: 43792553
<br> Spisová značka: SZ_054421/2021/KUSK/8
<br> Značka: DOP/Bry
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Praha: XX.XX.XXXX
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I/3
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy
<br> ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,dále jen „zákon o silničním provozu“ <,>
<br> na základě návrhu společnosti B E S s.r.o <.>,sídlo: Sukova 625,256 01 Benešov,IČ: 43792553 <,>
<br> obdrženého 29.04.2021 <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona
<br> o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici č.I/3 v tomto rozsahu:
<br>
<br> Místo stanovení: silnice č.I/3,od křižovatky silnice č.I/3 a III/00339 (směr Lažany) až obec
<br> Miličín
<br> Důvod stanovení: vyznačení uzavírky a objízdné trasy při realizaci opravy povrchu
<br> komunikace I/3 po dopravní nehodě; zamezení užívání silnice č.III/00339 a místních
<br> komunikací nákladními vozidly nad 6t,jakožto nestanovenou objízdnou trasu
<br> Přechodná úprava provozu: dle situací (dopravně inženýrského opatření),které jsou přílohou
<br> a nedílnou součástí tohoto stanovení a podmínek stanovení
<br> Platnost stanovení: po dobu uzavírky 24.05.2021 – 30.05.2021
<br> Osoba zodpovědná za umístění,údržbu a demontáž dopravního značení: Quo s.r.o.<,>
<br> Benešov,Křižík...
Příloha č.2
2021-05-11T12:35:25+0200
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX XeXXeXcfXXffXcdbcXXXeXXXXXXcXcfXXXXedXdX

Načteno

edesky.cz/d/4639674

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz