« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Informace o konání VP - Klánovická spojka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 782 rihova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Středočeský kraj (jako dotčený
<br> územní samosprávný celek) zveřejňuje v souladu s § 16 zákona informaci o konání veřejného
<br> projednání záměru
<br> „Klánovická spojka“
<br> v k.ú.Horní Počernice,Šestajovice u Prahy a Klánovice <.>
<br>
<br> Veřejné projednání se bude s ohledem na průběžně vyhlašovaná epidemiologická opatření
<br> konat distanční formou:
<br> Datum: 19.5.2021
<br> Čas: od 15:00 hodin,možnost připojení bude již od 14:30 hodin pro zkušební připojení,případně
<br> vyřešení technických problémů
<br> Místo: prostřednictvím internetového přímého přenosu na odkazu: Klikněte XXX a připojte se ke
<br> schůzce
<br> případně na odkazu:
<br> https://teams.microsoft.com/l/meetup-
<br> join/19%3ameeting_OTAxNzY4ZjgtNjZjNS00Yjc3LWJjMDgtMWU0NTMwNGJiZThm%40threa
<br> d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22537a8265-26f4-4e91-acb6-
<br> 9efeddbee069%22%2c%22Oid%22%3a%222df0eec0-2c53-43f4-ac11-fca9285d4571%22%7d
<br>
<br>
<br> Aktivní odkaz na připojení je vyvěšen na elektronické úřední desce Krajského úřadu Středočeského
<br> kraje v sekci záměry a v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA -
<br> http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC2221 (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2221 ) <.>
<br> Do dokumentace je možné nahlížet na Odboru životního prostředí a zemědělství,zdejšího úřadu <,>
<br> 4.patro,dv.č.4111,v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle
<br> 257 280 782.Text dokumentace je rovněž zveřejněn v Informačním systému EIA na internetových
<br> stránkách CENIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC2221
<br> (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC...

Načteno

edesky.cz/d/4637720


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz