« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zahájení ZŘ: Novostavba krytého bazénu v Nymburce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 685 hanuskova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 10.5.2021
Číslo jednací: 058323/2021/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_ 057866/2021/KUSK/3
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,l.XXX
<br> Značka: OŽP/DH
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
<br> a oznámení záměru „Novostavba Krytého bazénu v Nymburce“ v k.ú.Nymburk <.>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Středočeský kraj (jako dotčený
<br> územní samosprávný celek) zveřejňuje v souladu s § 16 zákona informaci o oznámení podle přílohy
<br> č.3 zákona k záměru
<br> „Novostavba Krytého bazénu v Nymburce“
<br> v k.ú.Nymburk
<br> podle § 6 odst.7 zákona a sdělují Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení
<br> podle § 7 zákona.Doba zveřejnění je 15 dnů ode dne vyvěšení.Datum vyvěšení informace
<br> o oznámení na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn na internetových stránkách
<br> Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz.Informace o oznámení je rovněž zveřejněna na úřední
<br> desce města Nymburk <.>
<br> Předmětem záměru je umístění krytého plaveckého bazénu,saunového světa,technologie čištění <,>
<br> recyklace,úpravy vody a vzduchotechniky do území jižně od sportovní haly Nymburk,na břeh řeky
<br> Labe.Hmotově jednoduchý objekt se skládá ze dvou funkčních celků.Východní část tvoří bazénová
<br> XXXX s plaveckým bazénem se šesti drahami XX m dlouhými,dětským bazénem,vířivým masážním
<br> bazénem s průplavem do venkovní vířivky.Druhou část tvoří dvojpodlažní skeletová stavba šatnového
<br> zázemí v 1.NP a provozem wellness v 2.NP.Na bazénovou halu navazuje na východní straně terasa
<br> s atraktivními výhledy na Labe a na budoucí koupaliště <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/4637719


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz